50 درصد تخفیف حمل قالب  ویژه شهرستان

50 درصد تخفیف حمل قالب ویژه شهرستان

50 درصد از هزینه ارسال قالب شما از باربری به شهرستان توسط قالب یار پرداخت می گردد.