امکان تعیین ثبت سفارش فوری و یک روزه

امکان تعیین ثبت سفارش فوری و یک روزه

شما می توانید از بین سه گزینه «فوری»، «یک روزه» و «معمولی»، زمان تحویل سفارش خود را مشخص کنید.